XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT

//XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi odbyły się wybory nowego prezesa PTT, którym została Jolanta Augustyńska z Oddziału w Nowym Sączu (pierwsza kobieta na tym stanowisku).

Drugiego dnia dokonano wyboru członków Zarządu Głównego PTT.

Nasz oddział we władzach reprezentować będzie koleżanka Grażyna Piotrowska, która kontynuować będzie prace jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej.

Pełny skład Zarządu Głównego:

Wiceprezesi: Nikodem Frodyma (O/Kraków), Józef Haduch (O/Chrzanów), Tomasz Kwiatkowski (O/Radom).

Sekretarz: Paweł Myślik (O/Nowy Sącz). Skarbnik: Katarzyna Hejmej (O/Nowy Sącz).

Członkowie Prezydium: Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec), Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Jan Nogaś (O/Bielsko-Biała), Ludwik Szymański (O/Tarnobrzeg).

Członkowie: Kinga Buras (O/Tarnów), Grażyna Jedlikowska (O/Ostrowiec Św.), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Barbara Morawska-Nowak (O/Kraków), Agata Podgórska (O/Łódź Karp.), Martyna Ptaszek (O/Bielsko-Biała), Bogumił Ryś (O/Chrzanów), Marcin Ryś (O/Chrzanów), Wojciech Szarota (O/Nowy Sącz), Dariusz Wójcik (O/Kraków).

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec).

Zastępca Przewodniczącego: Mariusz Ryńca (O/Chrzanów).

Sekretarz: Stanisław Wójtowicz (O/Radom).

Członkowie: Ewa Mączyńska (O/Tarnobrzeg), Grażyna Piotrowska (O/Jaworzno).

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: Ewa Gawlik (O/Ostrowiec Świętokrzyski).

Zastępca Przewodniczącej: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole).

Sekretarz: Katarzyna Talik (O/Bielsko-Biała).

Członkowie: Jacek Bereziński (O/Nowy Sącz), Antoni Leon Dawidowicz (O/Kraków), Wiesław Kurowski (O/Chrzanów), Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz), Krzysztof Strzelecki (O/Mielec), Grażyna Żyrek (O/Bielsko-Biała).

Członkom nowych władz serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej organizacji!

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.