Polityka prywatności

/Polityka prywatności

W związku w wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno NIP: 6321803929, REGON: 277491434, KRS: 0000068103.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno lub email. jaworzno@ptt.org.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  • kontakt e-mailowy pod adresem: jaworzno@ptt.org.pl,
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
 6. W przypadku zgłaszania jakiegokolwiek żądań Administratorowi przysługuje 30 dniowy okres na udzielenie odpowiedzi.
 7. Informujemy również, że dane osobowe przetwarzane są:
  • w niezbędnym zakresie Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie wykorzystuje dane osobowe w celach działalności statutowej,
  • w celach informacyjnych przekazywane są do Urzędu Skarbowego w Jaworznie, Urzędu Gminy Jaworzno, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
  • w niezbędnym zakresie do ubezpieczania imprez organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie przekazywane są do przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych.