Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

/Tag:Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Zmarł prezes zarządu pierwszej kadencji PTT Jaworzno Śp. Roman Agdan

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci prezesa zarządu pierwszej kadencji Jaworznickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Śp. Roman Agdan to człowiek o ogromnych zasługach dla rozwoju turystyki górskiej w naszym mieście.

W dużej mierze dzięki jego wysiłkom powstało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno – był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego naszego oddziału.
Jako przewodnik współpracował również z PTTK Oddział w Jaworznie.

Pamiętamy jak jeszcze rok temu na obchodach jubieluszu XX-lecia PTT Jaworzno dzielił się z pasją wspomnieniami z początkowego okresu działaności Oddziału.

VII Zimowe Spotkania w Górach Świętokrzyskich

Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do udziału w VII Zimowych Spotkaniach w Górach Świętokrzyskich, które odbędą się od 24 do 26 stycznia 2020 r. w Sandomierzu.

Cena wyjazdu:
członkowie PTT – 160,00 zł

Cena obejmuje koszty noclegów, śniadań, obiadokolacji, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz pamiątkowego znaczka. Do ceny tej zostaną doliczone koszty dojazdu ustalone po zebraniu listy chętnych uczestników.

Program do pobrania tutaj: VII Zimowe Spotkania w Górach świętokrzyskich

UWAGA!

XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi odbyły się wybory nowego prezesa PTT, którym została Jolanta Augustyńska z Oddziału w Nowym Sączu (pierwsza kobieta na tym stanowisku).

Drugiego dnia dokonano wyboru członków Zarządu Głównego PTT.

Nasz oddział we władzach reprezentować będzie koleżanka Grażyna Piotrowska, która kontynuować będzie prace jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej.

Ogólnopolskie spotkanie Oddziałów PTT

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim spotkaniu Oddziałów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 r. w Zakopanem.

Plan spotkania:
• piątek 06.10 po południu przyjazd na miejsce zakwaterowania, wieczorem spotkanie integracyjne w przeznaczonej do tego sali
• sobota 07.10 rano wyjście w góry, wieczorem prelekcja Wojtka Szatkowskiego z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
• niedziela 08.10 Rano wyjście w góry, godziny popołudniowe wyjazd

Bardziej szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany do końca września.