V Konferencja Programowa PTT – Tematyka paneli dyskusyjnych

//V Konferencja Programowa PTT – Tematyka paneli dyskusyjnych

V Konferencja Programowa PTT: Młada Hora:12.10.2018 r.

Panel Nr 1 ( Tradycje PTT. Odznaki PTT. Heraldyka. Majątek PTT. Historia PTT)

 • Starania o odzyskanie majątku PTT

 • Odszkodowania za utracony majątek

 • Podjęcie starań w sądach o odzyskanie majątku

 • Biuro Prawne do obsługi PTT

 • Sztandar PTT , Sztandary Oddziałowe

 • Stroje organizacyjne

 • Pisma firmowe

 • Opracowanie Monografii PTT (Andrzej Śmiały ?)

Panel Nr 2 (Model turystyki. Forma organizacji pracy PTT. Baza turystyczna. Kultura górska. Szkolenia)

 • Jaka turystyka w PTT- indywidualna czy masowa

 • Lokal ZG PTT- zadania do realizacji

 • Centralna Biblioteka PTT

 • Archiwum PTT

 • Punkt informacyjny PTT w Zakopanem

 • Baza turystyczna PTT. Stan aktualny. Starania o rozwój

 • Odzyskanie schroniska PTT w Tatrach

 • Zniżki w schroniskach

 • Kolegium Prezesów Oddziałów PTT

 • Wspomaganie słabszych Oddziałów

 • Tworzenie nowych Oddziałów PTT w województwach gdzie ich nie ma.

 • Tworzenie sekcji narciarskiej

 • Tworzenie sekcji kolarskiej

 • Szkolenie wysokogórskie

 • Szkolenie lawinowe

 • Zabieganie o nagradzanie wybitnych działaczy PTT

 • Oferta PTT dla emerytów

 • Organizacja Światowego Dnia Turystyki impreza ogólnopolska

 • Rzecznik Prasowy PTT

 • Relacje: PTT-PTTK

 • Szkolenia dla skarbników

Panel Nr 3 ( Działalność gospodarcza. Reklama. Sponsoring )

 • Podjęcie działalności gospodarczej przez PTT

 • Tworzenie dalszych Oddziałów PTT z osobowością prawną

 • Pozyskiwanie reklamodawców i sponsorów

 • Pozyskiwanie środków w Urzędach Miejskich, Urzędach Marszałkowskich, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwach

Panel Nr 4 (Przewodnictwo. Klub Wysokogórski PTT. SN PTT. Współpraca zagraniczna PTT. GOT PTT)

 • Ocena dotychczasowych działań w zakresie szkolenia przewodników

 • Forum Przewodnickie (ocena odbytego II Forum w Zawoi)

 • Licencje przewodnickie

 • Odznaki przewodnickie

 • Odznaki GOT PTT

 • Ocena dotychczasowych działań w zakresie współpracy zagranicznej PTT

 • Starania o zniżki w schroniskach zagranicznych

 • Centralna baza prelegentów PTT

 • Prace znakarskie

 • Rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń grupowych

 • Bezpieczeństwo na szlaku

Panel Nr 5 ( Ochrona wartości zastanych- ekorozwój)

 • Współpraca z Parkami Narodowymi

 • Zabieganie o powołanie nowych Parków Narodowych

 • Akcje sadzenia lasów

 • Walka z quadami na szlakach górskich

 • Akcje sprzątania

 • Ochrona szałasów pasterskich

 • Walka o zachowanie gór w możliwie pierwotnej formie

 • Opiniowanie ustawodawstwa w dziedzinie turystyki i ochrony przyrody

 • Ochrona świstaka i kozicy górskiej w Tatrach

Panel Nr 6 (Wydawnictwa PTT. Edukacja turystyczna. Obecność PTT w społeczeństwie.)

 • Obozy letnie i zimowe dla młodzieży szkolnej.

 • Wydawnictwa edukacyjne

 • Szkoła Turystyki Młodzieżowej PTT

 • Pozyskiwanie środków na kursy szkoleniowe

 • Pamiętnik PTT

 • Co słychać”

 • Strony internetowe

 • Pisma Oddziałowe

 • Wydawnictwa Oddziałowe

 • Dni Gór PTT”

 • Popularyzacja PTT w społeczeństwie

 • Pozyskiwanie grantów finansowych przez PTT

 • Rozwiązanie tematu starych numerów „Pamiętnika PTT”, w jaki sposób upłynnić zasoby

 • Pamiętnik PTT” w formie e- book

Opracowanie : V-ce Prezes ZG PTT Zbigniew Jaskiernia

Dokument do pobrania: http://www.jaworzno.ptt.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/PTT-Konferencja-Programowa-tematyka-paneli.pdf

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.