Zarząd Główny PTT

/Tag:Zarząd Główny PTT

Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W dniach 4-5 czerwca 2022 r. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich Oddziałów PTT z całej Polski.

Pierwszego dnia ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie za ostatnie lata i uzyskał absolutorium. Odbyły się również wybory Prezesa Zarządu Głównego. Decyzją Delegatów, przez kolejną kadencję PTT poprowadzi dotychczasowa Prezes Jolanta Augustyńska.

W trakcie obrad wręczono również odznaczenia i dyplomy za zasłgi dla PTT,

XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PTT

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi odbyły się wybory nowego prezesa PTT, którym została Jolanta Augustyńska z Oddziału w Nowym Sączu (pierwsza kobieta na tym stanowisku).

Drugiego dnia dokonano wyboru członków Zarządu Głównego PTT.

Nasz oddział we władzach reprezentować będzie koleżanka Grażyna Piotrowska, która kontynuować będzie prace jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej.