Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

//Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W dniach 4-5 czerwca 2022 r. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach odbył się XII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich Oddziałów PTT z całej Polski.

Pierwszego dnia ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie za ostatnie lata i uzyskał absolutorium. Odbyły się również wybory Prezesa Zarządu Głównego. Decyzją Delegatów, przez kolejną kadencję PTT poprowadzi dotychczasowa Prezes Jolanta Augustyńska.

W trakcie obrad wręczono również odznaczenia i dyplomy za zasłgi dla PTT, przyznano tytuły Honorowych Członków PTT. W imieniu Prezydenta Rzerzpospolitej Polskiej odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda małopolski.

Wśród uhonorowanych znalazło się dwoje zasłużonych członków jaworznickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego: Barbara Rapalska i Jerzy Cieślawski. Więcej szczegółów na ten temat już wkrótce w osobnym artykule.

Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne, w czasie którego nie obyło się bez kuluarowych dyskusji na temat wyzwań czekających organizację w najbliższych latach i obsady stanowisk we władzach.

Drugiego dnia wyłoniono skład nowego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Miło nam poinformować, że w składzie Zarządu Głównego znalazło się dwóch delegatów Oddziału Jaworzno. Mamy również swojego reprezentanta w Głównym Sądzie Koleżeńskim.

Pełne składy prezentują się następująco

Zarząd Główny PTT

prezes: Jolanta Augustyńska (O/Nowy Sącz)
wiceprezesi: Nikodem Frodyma (O/Kraków), Józef Haduch (O/Chrzanów), Zbigniew Jaskiernia (O/Sosnowiec)
sekretarz: Paweł Myślik (O/Nowy Sącz)
skarbnik: Katarzyna Hejmej (O/Nowy Sącz)
członkowie Prezydium: Tomasz Kwiatkowski (O/Radom), Remigiusz Lichota (O/Chrzanów), Sebastian Łasaj (O/Jaworzno), Martyna Ptaszek-Pabian (O/Bielsko-Biała)
członkowie: Jadwiga Bazuła-Treśka (O/Chrzanów), Jakub Bryniarski (O/Nowy Sącz), Artur Jarzynka (O/Jaworzno), Grażyna Jedlikowska (O/Ostrowiec Św.), Jerzy Piotr Krakowski (O/Mielec), Agata Podgórska (O/Łódź Karp.), Mateusz Skupień (O/Nowy Sącz), Elżbieta Woźnicka (O/Łódź), Dariusz Wójcik (O/Kraków)

Zarząd Główny PTT. (Fot.: Greżyna Żyrek)

Główna Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Zbigniew Zawiła (O/Sosnowiec)
zastępca przewodniczącego: Ewa Sobczuk (O/Łódź)
sekretarz: Krzysztof Zdral (O/Radom)
członkowie: Witold Kubik (O/Bielsko-Biała), Wiesław Kurowski (O/Chrzanów), Piotr Rutkowski (O/Tarnobrzeg)

Główna Komisja Rewizyjna PTT. (Fot.: Greżyna Żyrek)

Główny Sąd Koleżeński

przewodnicząca: Alicja Nabzdyk-Kaczmarek (O/Opole)
zastępca przewodniczącej: Aleksander Stybel (O/Tarnobrzeg)
sekretarz: Monika Baron (O/Bielsko-Biała)
członkowie: Adam Biel (O/Chrzanów), Zygmunt Haręza (O/Jaworzno), Ewa Idzikowska (O/Opole), Zbigniew Smajdor (O/Nowy Sącz), Krzysztof Strzelecki (O/Mielec), Grażyna Żyrek (O/Bielsko-Biała)

Główny Sąd Koleżeński PTT

Kilka pamiątkowych zdjęć z wyjazdu

Pierwsze zebranie nowego Zarządu
Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Opracowanie Tekstu: Sebastian Łasaj

Fot.: Greżyna Żyrek, Sebastian Łasaj, Zygmunt Haręza

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.