Historia oddziału PTT Jaworzno

/Historia oddziału PTT Jaworzno

Pomysł powołania w Jaworznie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zrodził się wśród turystów i przewodników górskich z naszego miasta w czasie wędrówek, które gromadziły coraz większą liczbę osób, miłośników gór a przede wszystkim Tatr.

W dniu 06.09.2000r. w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Leśna 49 w Jaworznie, odbyło się zebranie 36 osób inicjujących powstanie w Jaworznie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wybrano Komitet Założycielski w składzie: Roman Agdan – przewodniczący, Barbara Rapalska – sekretarz, Krystyna Wasiel – członek.

Dnia 07.09. 2000r. Zarząd Tymczasowy w osobach Roman Agdan i Barbara Rapalska wystosował list intencyjny do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie, z prośbą o powołanie w Jaworznie Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dniu 09 września 2000r. podjął uchwałę powołującą Oddział PTT w Jaworznie.

Z dniem 29.09.2000r. PTT Oddział w Jaworznie zostało wpisane do ewidencji terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń Urzędu Miasta w Jaworznie, a od dnia 20.12.2000r. decyzją Wydziału I Cywilnego Sądu Okręgowego w Katowicach zarejestrowane i wpisane do rejestru stowarzyszeń.

W wyniku podjętych działań uzyskano nadanie dla Oddziału 27.02.2001r. numeru Regon oraz 19.03.2001r. NIP.

Decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 30.11.2001r. Oddział został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (jako drugi Oddział PTT po Oddziale w Bielsku Białej).

Pierwszą siedzibą Oddziały PTT w Jaworznie była Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Leśna 49.

Kolejną od 10 stycznia 2002r. był budynek KWK Jaworzno Plac Górników 5 pokój nr 41.

Od 05 maja 2004r. siedzibą Towarzystwa jest budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 35.

Od 16.04.2009r. Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie jako pierwszy z Oddziałów PTT uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od 11.04.2012r Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie prowadzi swoją stronę internetową.

Jesteśmy stowarzyszeniem miłośników gór, opierającym się przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie oraz odpis z 1% podatku i dotacje. W Polskim Towarzystwie Tatrzańskim Oddziału Jaworzno nie ma etatów ani pensji.

Podstawowe cele naszego stowarzyszenia to: popularyzacja turystyki pieszej szczególnie górskiej, możliwość poznania ciekawych miejsc, szlaków turystycznych i górskich, obiektów, zabytkowych i przyrodniczych, zachęcenie szczególnie młodzieży do uprawiania turystyki, promowanie aktywnych form życia oraz spędzania czasu wolnego, kształtowanie właściwych postaw obcowania z przyrodą i bezpiecznego zachowania się w górach, zdobywanie odznak turystycznych.

Opracowanie: Andrzej Ślusarczyk