1.5% podatku – ważne informacje

/1.5% podatku – ważne informacje

Od 2009 r. Oddział Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego posiada status organizacji pożytku publicznego. Otrzymane środki finansowe z 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych w całości przekazujemy na działalność statutową naszej organizacji.

Dzięki 1.5% dofinansowujemy wyjazdy w różnorodne i ciekawe miejsca, a oferta naszych wycieczek górskich jest atrakcyjna cenowo. Zachęcamy do wsparcia naszej organizacji i przekazania jednego procenta podatku!

Jak to zrobić? Wystarczy, że w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wskażesz, że 1.5 procent podatku chcesz przekazać właśnie naszej organizacji. W odpowiedniej rubryce wpisz nasz numer KRS: 0000068103 oraz kwotę będącą 1.5% wyliczonego podatku.

Informacje na temat naszej działalności możesz zweryfikować na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności:

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Dokumenty najnowszego sprawozdania (za 2021r):

https://jaworzno.ptt.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Sprawozdanie-merytoryczne_18587.pdf

https://jaworzno.ptt.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Wprowadzenie-do-sprawozdania-finansowego_41749.pdf

https://jaworzno.ptt.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Rachunek-zyskow-i-strat_41748-1.pdf

https://jaworzno.ptt.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Bilans_41748.pdf

https://jaworzno.ptt.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Informacja-dodatkowa_41749.pdf

Serdecznie dziękujemy za udzielane nam wsparcie!!!

Prezes oraz członkowie Zarządu
Oddziału Jaworzno
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego