Walne sprawozdawczo wyborcze i nowe władze Oddziału

//Walne sprawozdawczo wyborcze i nowe władze Oddziału

24 marca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze. Tym razem nietypowo spotkanie odbyło się w budynku Muzeum Miasta Jaworzna.

Zarząd VII kadencji złożył sprawozdanie i uzyskał absolutorium.

Wyłonione zostały władze na kolejny trzyletni okres.

Zarząd

Prezes: Andrzej Ślusarczyk

Wiceprezes: Sebastian Łasaj

Skarbnik: Artur Jarzynka

Sekretarz: Elżbieta Stępień

Członek: Jarosław Nowak

Członek: Krzysztof Siarka

Komisja Rewizyjna

Urszula Chwastek

Ale ksandra Ko mandera

Jan Rybak

Sąd Koleżeński

Elżbieta Jarzynka

Zygmunt Chmielewski

Zygmunt Haręza

Na początku zebrania swoją legitymację, w tych uroczystych okolicznościach, odebrała Elżbieta Stępień.

Galeria z wydarzenia

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.