Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

//Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Zarząd Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zwołuje na dzień 20 maja 2021 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie członków naszego Oddziału odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno Geologicznej GEOsfera przy ul. Św. Wojciecha 100 w Jaworznie. Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 1700, w drugim terminie o godz. 1715

Porządek Obrad: 

1. Otwarcie zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zgromadzenia. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdania z działalności: 

• Zarządu Oddziału (sprawozdanie merytoryczne i finansowe), 

• Komisji Rewizyjnej, 

• Sądu Koleżeńskiego. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu. 

9. Wolne wnioski. 

10. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków. 

11. Zamknięcie obrad zgromadzenia. 

Wszystkich członków Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego prosimy o przybycie na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stosowanie się do aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii. W związku z obecnością wszystkich Członków Zarządu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biuro Oddziału 20 maja 2021 r. będzie nieczynne. 

   Z tatrzańskim pozdrowieniem 

    Zarząd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział Jaworzno

By pobrać ogłoszenie w wersji pdf proszę kliknąć tutaj.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.