Muzeum

/Tag:Muzeum

24.03.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze oddziału Jaworzno PTT

KOMUNIKAT
Zarząd Oddziału Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zwołuje na dzień 24 marca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Walne Zgromadzenie członków naszego oddziału odbędzie się w budynku Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie przy ul. Pocztowej 5 (wejście przez Jazz Club).

Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie o godz. 17.00, w drugim o godz. 17.15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.