Góry Choczańskie

/Tag:Góry Choczańskie

Prosieczne | Góry Choczańskie

Prosieczne (słow. Prosečné, gwar. Prosečná, Prosečnô, 1372 m) – wybitny szczyt w Górach Choczańskich w Karpatach Zachodnich na Słowacji. Jest najwyższy w tzw. grupie Prosiecznego i najwyższy w ogóle w całych Górach Choczańskich poza Grupą Wielkiego Chocza. Górę tworzy lekko wydłużony grzbiet przebiegający z południowego zachodu na północny wschód, z dwoma słabo wyodrębnionymi wierzchołkami. Jest prawie całkowicie zalesione jedynie na grzbiecie pomiędzy wierzchołkami znajdują się nieduże polany. Las w dużej części jest mocno zniszczony o czym więcej niżej.

Prosieczne (Prosečné) – Góry Choczańskie – 7 maja 2022r

Zaproszenie
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno zaprasza 7 maja 2022 r. w Góry Choczańskie na wycieczkę pieszą na Prosieczne.

Prosečné (1170 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w Górach Choczańskich (1372 m n.p.m.) nie licząc grupy Wielkiego Chocza. Górę tworzy lekko wydłużony grzbiet przebiegający z południowego zachodu na północny wschód, z dwoma słabo wyodrębnionymi wierzchołkami. Jest prawie całkowicie zalesione jedynie na grzbiecie pomiędzy wierzchołkami znajdują się nieduże polany.

Trasa: Kvacany – Dol.